องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ที่ 299/2566 ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีเผาทำลาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 [8 สิงหาคม 2566]
โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโดกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 [26 กรกฎาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลคำเตย [14 กรกฎาคม 2566]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2566 [19 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ อบต.คำเตย [13 เมษายน 2566]
กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [11 เมษายน 2566]
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำเตยคัพ ครั้งที่ 24/2566 [17 มีนาคม 2566]
โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม [10 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (บ้านทุ่งมน หมู่ 8, 17 บ้านหนองยาว หมู่ 11 ,บ้านวังไฮ หมู่ 3, บ้านหนองกุง หมู่ 12 และบ้านหนองดินแดง หมู่ 1) [9 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (บ้านคำเตย หมู่ 4,5,6,16 บ้านโพนค้อ หมู่ 10 และบ้านโพนสวรรค์ หมู่ 2 ,18) [7 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 31 รายการ)
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้4,330
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,133
ทั้งหมด 112,363