messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box สาธารณสุข
นายธานินทร์ ก่ำสี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-08907354
นางสาววรรณา หาญชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายพงศธร ปานทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาววรรณ หาคม
พนักงานจัดทำเอกสารและบรรทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข
นายกาศ ทุมที
พนักงานประจำรถขยะ
นายชัย แก้วหาวงค์
พนักงานประจำรถขยะ
นายผจญ ไมตรี
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมศรี ดาศรี
พนักงานประจำรถขยะ
นายพลพล มาลี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิเศษ สิงห์สา
พนักงานปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 4
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381