messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box สภา อบต.
นายเอกพล บุญสอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
นางลักขณา สีกานิล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
นายอรุณ คำสอน
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 1
นายบังอร มาดี
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 3
นายรวิชวรรณ์ ทุมสาร
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 4
นายประคอง ลายา
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 5
นายประเสริฐ จูมแดง
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 6
นายสมบูรณ์ ตั้นปา
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 7
นายโชคทวี อุปลี
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 8
นายวัฒนชัย ละลุน
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 9
นายเดชา โก้เรือน
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 10
นายสมพร ผิวพรรณ์
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 12
นายวินิตย์ หาวงค์
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 13
นายธนวัฒน์ หาวงค์
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 14
นายสมัย วงค์ยา
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 15
นายอภิชาติ นวลป้อง
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 16
นายเปรม สุกทน
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 17
นายอนุชัย ศรีแสง
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 18
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 30
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381