messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
account_box คณะผู้บริหาร
นายไพศาล เคนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 098-017-9646
นายบุญเรือง รับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 098-5985243
นายสมชาย จันทวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 0811781907
นายนำโชค ภาโสม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 0857705400