องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box กองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0808094098
นางดวงใจ แคมชัยสงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมลฤทัย คำคู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพูนศักดิ์ เคนจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายวินัย อำคาพานี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอิทธิรัส ทุมที
ช่วยช่วงสำรวจ
นายมณี เพ็งพรม
คนงานทั่วไป
นายอภินันทร์ ประยาว
ผู้ช่วยช่างโยธา
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 18
เดือนนี้4,330
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,133
ทั้งหมด 112,363