องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box ป้องกันสาธารณภัย
จ่าเอกอดิศักดิ์ ใครอุบล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอรุณ นันสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจันศรี วงค์ศรีลา
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ผาทา
พนักงานวิทยุ (กลางคืน)
นายคำสิงห์ นวนแดง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายดาวเรือง ผิวพรรณ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (กลางคืน)
นายวินิจ ลินทะ
พนักงานดับเพลิง (กลางคืน)
นายศรัณพร ขายฝ้าย
พนักงานดับเพลิง (กลางคืน)
นายศรีพร นันสา
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ ศิริสุข
พนักงานดับเพลิง
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 2864
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684