ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : YnZlXp7Wed12821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้