ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : jgOZvnzWed12659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้