องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 0981713825
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 0981713825
การประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายไพศาล เคนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดประเด็น( 1)การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุงกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริค ( 5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการนี้ นายไพศาล เคนัจนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ระบุในที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 355
สัปดาห์นี้1,897
เดือนนี้7,138
ปีนี้85,656
ทั้งหมด162,746