องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (6 ภาพ)
รายละเอียด : นายไพศาล เคนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสุขภาพจิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคลครอบครัว ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางใใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 17/2/2564
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16