องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file คําขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสําเนาเอกสาร/ใบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ตัวอย่างการกรอกเอกสารแนบแบบ ทพ. (บุคคลธรรมดา) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file จดทะเบียนตั้งใหม่ : ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ตัวอย่างการกรอกแบบ ทพ. (บุคคลธรรมดา) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file แบขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 2900
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684