ภาพกิจกรรม

Mobile Uploads

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค

Timeline Photos

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำเตย คัพ ครั้งที่ 22

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการแผนที่ภาษี

แจ้งกำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย

พิธีสมโภชอุโบสถ (สิมโบราณ) วัดศรีคุณเมือง บ.คำเตย ต.คำเตย

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ร่วมแข็งขันงานกีฬาสีโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

งานกฐิน อบต.คำเตย 3 /11/2562

โครงการธนาคารขยะ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีและการอพยพหนีไฟ

โครงการการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการกิจกรรมจิตอาสาซ่อมฝายน้ำล้น ท่าตาแสง

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2562

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ปี 2562

โครงการขับขี่ปลอดภัย

โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พพฤษภาคม 2562

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 23 พฤษภาคม 2562

งานเลี้ยงปู่ตา ประจำปี 2562

รำเดือน ๕ บูชาพระธาตุนคร ประจำปี 2562

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ อบต.คำเตย ปี 2562

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

ข้อมูล อบต.คำเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 3 คน
วันนี้ 17 คน
เมื่อวานนี้ 25 คน
เดือนนี้ 240 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,103 คน
ทั้งหมด 10,537 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561