คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

ในไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างประกอบด้วย

 1. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 2. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 3. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 6. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 7. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 9. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 10. การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 11. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 12. การรับชำระภาษีป้าย
 13. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 14. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 1: Download (3.14 mb)

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 | เปิดดู 106 ครั้ง

เผยแพร่โดย อบต.คำเตย

ข้อมูล อบต.คำเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 3 คน
วันนี้ 26 คน
เมื่อวานนี้ 36 คน
เดือนนี้ 1,008 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,126 คน
ทั้งหมด 8,950 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561