อบต.คำเตย

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
การรวมกลุ่มที่สำคัญในตำบลคำเตย มีจำนวนทั้งสิ้น 103 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่มย่อยได้ดังนี้
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพ,กลุ่มเกษตรกร จำนวน 31 กลุ่ม
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 20 กลุ่ม
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่ม สตรีประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนสวัสดิการสังคม จำนวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1 กลุ่ม
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคำเตย จำนวน 1 ศูนย์
- สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำเตย จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์เยาวชนตำบลคำเตย จำนวน 1 ศูนย์

ข้อมูล อบต.คำเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 17 คน
เมื่อวานนี้ 25 คน
เดือนนี้ 240 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,103 คน
ทั้งหมด 10,537 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561