อบต.คำเตย

สถานะทางการเงินการคลัง
ตารางแสดงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551– 2560

รายการ

เงินอุดหนุนทั่วไป
และรัฐบาลจัดสรรให้

เงินรายได้

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

รวม
(บาท)

เงินสะสม
(บาท)

ปีงบประมาณ  2551

19,890,514.66

12,677,294.36

10,000.00

33,974,061.20

2,865,366.33

ปีงบประมาณ  2552

20,135,239.26

13,182,787.71

3,416,818.00

36,743.844.97

11,090,253.89

ปีงบประมาณ  2553

17,931,498.00

17,723,393.05

7,417,621.40

35,654,882.05

13,947,897.68

ปีงบประมาณ  2554

17,514,198.00

12,283,300.00

7,417,621.40

37,212,119.40

5,460,923.26

ปีงบประมาณ 2555

14,019,498.00

17,668,502.00

11,213,945.00

42,901945.00

19,828,881.97

ปีงบประมาณ 2556

16,810,575.12

703,929.88.00

19,336,320.00

36,850,825.00

20,147,031.07

ปีงบประมาณ 2557

19,469,236.00

11,021,172.00

16,466,642.00

46,957,050.00

38,711,757.83

ปีงบประมาณ 2558

21,064,221.00

24,625,919.82

19,002,744.00

64,692,884.82

25,695,903.74

ปีงบประมาณ 2559

18,429,125.00

26,297,785.81

20,179,950.00

64,906,860.81

16,895,224.64

ปีงบประมาณ 2560

36,531,690.00

24,623,100.00

-

61,154,790.00

-

***หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากประมาณการรายรายรับ ข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ. 2560 ***

ข้อมูล อบต.คำเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 23 คน
เมื่อวานนี้ 36 คน
เดือนนี้ 1,005 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,126 คน
ทั้งหมด 8,947 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561