อบต.คำเตย

กองช่าง
จำนวนพนักงาน 7 คน (ข้าราชการ 2 คน พนักงานจ้าง 5 คน)

ชื่อ: นายยอดชาย   พันแสน
ตำแหน่ง: ผอ.กองช่าง

ชื่อ: นางสาววราภรณ์  ธนะนัน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

ชื่อ: นางสาวมลฤทัย  คำคู
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ: นายประวิทย์  อินพิมพ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างโยธา

ชื่อ: นายพูนศักดิ์  เคนจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ชื่อ: นายวินัย  อำคาพานี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ชื่อ: นายอิทธิรัส  ทุมที
ตำแหน่ง: ช่วยช่วงสำรวจ

ชื่อ: นายมณี  เพ็งพรม
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป

ข้อมูล อบต.คำเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 18 คน
เมื่อวานนี้ 25 คน
เดือนนี้ 241 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,103 คน
ทั้งหมด 10,538 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561